• Maatwerk
  • Minimalistisch design
  • Maatwerk

Disclaimer

ste buitenwonen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Tevens streven wij ernaar om een goede toegankelijkheid van de website en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

Beperkte aansprakelijkheid

We doen ons best om de informatie op de website altijd correct en actueel te houden. Tevens streven we ernaar dat onze website en andere digitale diensten goed bereikbaar zijn. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan de website wordt besteed, is het denkbaar dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het is onverhoopt mogelijk dat de website niet (goed) functioneert omwille van bijvoorbeeld een storing, onderbreking of vertraging. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ste buitenwonen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. We mogen de informatie op de website altijd wijzigen zonder kennisgeving.

Auteursrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De informatie op deze website mag wel worden gekopieerd en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.