• Maatwerk
  • Minimalistisch design
  • Maatwerk

Garantie

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie wordt hieronder uitgelegd. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Fabrieksgarantie

Ste buitenwonen biedt op alle producten 2 jaar garantie op fabricagefouten. Hieronder bespreken we de uitzonderingen op deze regel en de voorwaarden waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op deze garantie.

N.B. Stormschade en andere niet fabricage gerelateerde schade valt niet onder de garantie. Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering.

Monteren/verwerken is accepteren

Als u ervoor kiest om de producten te verwerken/monteren, betekent dit dat u de producten gecontroleerd heeft en deze accepteert. Controleer daarom voordat u een product verwerkt/monteert altijd eerst of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert, verwerk/monteer het product dan niet. Maak foto’s van het betreffende product en stuur deze naar klantenservice@stebuitenwonen.nl. Wij zullen op korte termijn een passende oplossing bieden.

Indien u ondanks deze instructie alsnog een product met een beschadiging of defect verwerkt, dan kunnen wij deze niet meer omruilen waardoor wij geen oplossing kunnen bieden. U kunt in dit geval dus geen aanspraak meer maken op de garantie.

Verwerkings-/montageadvies

Alle producten dienen volgens het advies dat door Ste buitenwonen gegeven wordt verwerkt of gemonteerd te worden. Voor de terrasoverkappingen en accessoires geldt dat u de montagehandleiding of beschrijving bij het product volgt.

Beschadigingen glasplaten binnen 48 uur melden

Indien u het defect pas constateert nadat de bezorger al weg is, verzoeken wij u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 48 uur per e-mail dit te melden. Monteer het product niet. Indien u alsnog de glasplaat met een beschadiging of defect monteert, dan kunnen wij hier geen omruiling meer voor aanbieden. Ook heeft u geen aanspraak op een coulanceregeling.

Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft Ste buitenwonen het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Ste buitenwonen hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Ste buitenwonen kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als Ste buitenwonen binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.

Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.

Servicepunten

Indien blijkt dat de bestelling bij de levering niet compleet of correct is zal er een servicepunt aangemaakt worden. Een servicepunt houdt in dat we streven binnen 14 dagen het ontbrekende te leveren. Aan een servicepunten kan de consument geen rechten ontlenen. Een servicepunten geeft de consument ook geen recht op schadevergoeding.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klantenservice@stebuitenwonen.nl.